You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.
Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Lunds universitet*
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm

För närvarande 17 st

  • No labels