Välkomna till Sunetdagarna 1-4 april på LNU i Växjö.

För program och anmälan se Sunetdagarna våren 2019.

Kom igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen)

Rutin för lärosäten att komma igång med att använda Ladok-LIS adaptern och Canvasadapter för att få en fullständig systemintegration från Ladok till Canvas. Se även (WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans. Specifik dokumentation om Canvasadapter finns under SUNET Canvasadapter. Se även Kom igång med Ladok-LIS adapter.

Initial kontakt för integrationen är produktägare för Sunet LMS, Minette Henriksson.

1.      Lärosäte som använder Canvas kontaktar produktägare för Sunet LMS och meddelar att lärosätet vill börja att nyttja integrationen. Kontaktperson för lärosätet i integrationsfrågor lämnas till produktägaren.

2.      Produktägare för Sunet LMS meddelaratt ett nytt lärosäte vill nyttja integrationen. Kontaktuppgifter till lärosätet förmedlas.

3.      Datum då produktionssättningen skall ske bestäms tillsammans med lärosätet. I samband med detta så beslutas även när en testmiljön skall vara tillgänglig för lärosätet. Instructure informeras om datum för test och produktion.

4.      Lärosätet beställer certifikat för Ladok kopplingen i test och produktion. Beställningen görs via Ladoksupporten som Ladokansvariga på lärosätet har tillgång till. Se vidare information om certifikat.

Certifikatet skall användas av integrationen. Lärosätet ger rättigheter i Ladok för den användare (LIS@<lärosäte> t.ex. LIS@UMU) som skall användas i integrationen och är kopplad samman med certifikatet.

Följande specifika rättigheter skall ges till användaren i Ladok:

Läsa feed för det egna lärosätet
Allmän läsbehörighet för Integration
Uppföljning: Läsa feeds för det egna lärosätet
Utbildningsinformation: Läsa information
Studiedeltagande: Läsa information
Studentinformation: Läsa information
Kataloginformation: Läsa information

5.      Lärosätet tar kontakt med CSM på Instructure när det gäller hur information från integrationen skall kopplas i Canvas. Även stöd till lärosätet när det gäller konfiguration i Canvas.

6.      Leverantören Instructure konfigurerar försystemet Kimono för integrationen enligt lärosätets önskemål samt levererar inloggningsuppgifter till Kimono. Bl.a. följande frågor skall besvaras:

    1. Skall både antagna och registrerade överföras till Canvas?
    2. Hur skall studenter och anställda logga in?
      1. Om inloggning sker via Swamid och IdP så behöver lärosätets IdP släppa personnummer eller Ladok's för personen unika ID dvs. LadokUID. Detta kommer att påverka hur det s.k login_ID skall mappas i Kimono och i Canvas.

7.     Lärosätet sätts upp i testmiljö. Lärosätet får information om de steg som behövs för att komma åt integrationsloggen för lärosätet där lärosätet själv kan följa integrationen samt att det finns möjlighet till att skicka om meddelanden. Se vidare LogDB.

8.      Lärosätet sätts upp i produktionsmiljö.

9.      Lärosätet sätts upp i produktion mot Ladokmiljön och Kimono/Canvas. Lärosätet och produktägare för Sunet LMS informeras om att produktionssättningen är genomförd.


  • No labels