(WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas

Översikt

Detta är en möjlighet att nyttja Canvas adapter för att få stöd med att synka personal till Canvas. Det Canvas adapter kan bidra med i detta fall är att skicka in personal till Canvas försystem Kimono. Lärosätet måste själv hämta informationen från sitt eget personalsystem och skapa LIS meddelanden och göra dessa tillgängliga för Canvas adapter. 

Canvas gör ingen skillnad på studenter och personal, i Canvas är alla användare. Användare kan sedan få behörigheter på kursrumsnivå som t.ex. student eller lärare, och/eller behörigheter på account/subaccountnivå som t.ex. administratörer.

Teknisk lösning

Lärosätet behöver själv producera valida LIS meddelanden på personal från sitt eget personalsystem. Dessa meddelanden skall tillgängligöras och konsumeras av Canvasdapter som skickar in det till Canvas via försystemet Kimono. 

Transportmetod

SUNETs Canvasadapter kan nås via AMQP.

  • No labels