Frågor från utvecklarna

Mars 2018

 1. Hur ska inloggning ske mot Canvas? Hur ska studenternas användarnamn se ut i Canvas?
   Vi skulle ju kunna ha som krav att antingen personnummer eller Ladok3s UID kommer med som ett attribut vid lärosätes-inloggningen, men den är ju inte vi inblandade i?
 2. Ska alla studenter in, även de som är avgiftsbelagda?
  Om inte så blir det en del komplexitet vid den initiala migreringen där vi måste slå en del mot Ladok3 för att få reda på eventuella avgiftsbelagda utbildningar förekommer innevarande termin.
 3. Hur ska kurserna (sajterna) namnges?
 4. Kommer terminsbegreppet att förekomma i Canvas, dvs måste vi översätta perioder till termin?
  Vi måste ha i åtanke att anmälningskoder kan återanvändas mellan terminer.
  1. Är det OK om man tar fram en generell definition av termin som är konfigurerbart i integrationen eller måste terminsdefinitioner hämtas från Ladok?
 5. De kurser som löper över flera terminer, blir det nya kurssajter för varje termin?
 6. Hur gör vi med Lärare?
 7. Ska vi hantera att kurser hör till olika organisationer dvs kommer organisationer att förekomma i Canvas?
 8. Vilken information ska vi skicka till LMS/Canvas?
  1. Personinformation - personnummer, namn, e-post, adress, telefonnummer
  2. Utbildningsinformation – grundläggande information om utbildningar (kurs och program)
  3. Utbildningstillfällen – grundläggande information om utbildningstillfällen
  4. Registreringar på utbildningar (Kurs och Program)

 9. Hur skall migrering av Ladokinformation till Canvas hanteras när integrationen går i produktion?
 10. Är det OK om man tar fram en generell definition av termin som är konfigurerbart i integrationen eller måste terminsdefinitioner hämtas från Ladok?
 • No labels