Välkomna till Sunetdagarna 1-4 april på LNU i Växjö.

För program och anmälan se Sunetdagarna våren 2019.

Dokumentation för Lärosäten

SUNET erbjuder en tjänst till alla lärosäten för att integrera Canvas med Ladok.

Integrationen är uppbyggd med Canvasadapter som bygger på Ladok-LIS adapter och skickar producerade LIS meddelanden till Canvas. Detta bygger på den globalt accepterade informationsstandarden för utbildningssektorn Learning Information Services (LIS) från IMS global. 

Fördelar med att använda adaptrarna är att lärosäten inte behöver lokala implementationsprojekt, infrastrukturer eller göra framtida uppdateringar. Samt att Ladok-LIS adapter erbjuder sammansatta meddelanden i ett standardiserat format vilket ger ett värdefullt komplement till Ladok’s nuvarande tekniska händelsegränssnitt. 

Canvas adapter förvaltas av Sunet och Ladok-LIS adapter förvaltas av Ladokkonsortiet.

Information om hur du kommer igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen)

Information om Ladok-LIS adaptern

  • No labels