Välkomna till Sunetdagarna 1-4 april på LNU i Växjö.

För program och anmälan se Sunetdagarna våren 2019.

Migrering från Kaltura SaaS till NORDUnet on-prem


Förberedelser för migrering


Förslag till tillvägagångssätt

Möten med alla lärosäten för kartläggning och planering (SUNET/NDN)

Saker att ta ställning till:

Vilket urval av media vill man flytta?

Saker att ta reda på:

Till vilka system finns det integrationer?

Vilken/vilka leverantör/er finns för integrerade system (LMS, andra)?

Vilken typ av system är det (molntjänst, onprem eller annan)?

Saker att förbereda:

Personer med administratörsrättigheter till:

KMC

LMS och databasen i LMS

Eventuella övriga integrerade system

DNS

Nytt certifikat till KMS. Gör en beställning  (certificate request) via NORDUnet för er nya on-premise Kaltura lösning. Skicka crt-filen till ansvariga personer på ert lärosäte och generera certifikaten. Placera dessa i en delad Box-mapp (dela med llp (at) nordu.net). Certifikaten gäller EFTER ni migrerat och pekat om URL'en till den nya lösningen vid NDN.


Arbetsgång migrering:

Om KAF inte används eller om databasen i LMS:et av andra anledningar inte behöver uppdateras, hoppa över punkt 9, 13 och 14.

 1. Inventeringsmöte - lärosäten/organisationer meddelar NDN vilken URL som ska användas (t.ex. play.larosate.se)
 2. Ny instans på on prem skapas (NORDUnet)
 3. Lägg till Lasse Luttermann Poulsen från NDN som KMC admin llp (at) nordu.net (lärosäten)
 4. Kopiera innehållet till ny KMC (NORDUnet)
 5. Konfigurera spelare och överför andra inställningar till ny KMS admin och ny KAF admin (lärosäten)
 6. Genomför tester för att se att media spelas upp på rätt sätt och i rätt spelare (lärosäten)
 7. Förbered och genomför SAML-koppling till nya instansen (lärosäten i samarbete med NDN)
 8. Kartlägg de inbäddade länkarna genom att använda video syndication i KMC analytics (lärosäten) https://play.sunet.se/media/Embedded+links+analytics+in+KMC/0_dtmwty9p/188527. Dokumentera.
 9. Planera för nertid för remapping av databaser i LMS och för stängning av uppladdning till Kaltura under tiden som den sista fasen av migreringen genomförs. Sätt datum och allokera resurser i form av databasadmin för LMS, ansvarig för DNS och övriga inblandade (lärosäten)
 10. Uppstartsmöten för migrering om det önskas (lärosäten och NDN/SUNET)
 11. Stäng uppladdning 24 timmar (rolemapping eller stänga av KAF)
 12. Kopiera över återstående media (uppladdade mellan punkt 4 och punkt 10) (NDN)
 13. Ta ut nya entryIDs from on prem Kaltura KMC (NDN)
 14. Uppdatera LMS databasen/erna med nya entry IDs (lärosäten i samverkan med LMS admin och NDN)
 15. Testa ett urval av media från KAF och KMS och fastställ om miljön verkar stabil (lärosäten).
 16. Peka om DNS (lärosäten, NDN, Kaltura)
 17. Öppna miljön för uppladdning
 18.  Peka om inbäddade länkar (lärosäten) - använd analytics och ta ut de 10 mest använda länkarna och peka om dem, sedan 10 till osv. - gör ett "watermark" i spelaren på SaaS med info om att kontakta admin om den spelaren dyker upp
 19. Alla länkar behöver vara ompekade vid slutet av 2018


Konfiguration

da miljöerna finns på plats i full funktion fram till dess att avtalet om SaaS går ut i slutet av maj. Media kan visas längre, men det går inte ladda upp ny media i SaaS från 1 juni 2018. Kaltura har sagt att kunderna kan få tillgång till SaaS under 2018 för uppspelning av media, men det är stängt för uppladdning.

Jämför de båda miljöerna, meny för meny och konfigurera om den nya miljön

Funktionstest efter migrering

Se utförligare test från LU

Fungerar olika typer av mediafiler? (synk, ljud, bild)


-multistream (flera bildkällor och skärm, presentationer)

-audiofiler

-spellistor

Är spelarna i nya miljön konfigurerade?

-funktionalitet

-branding

Fungerar  KAF-integrationen?

-my media, visas rätt filer?

-inbäddning • No labels