Avveckling av Sunets tjänst Projektverktyg

Bakgrund - varför avvecklas tjänsten?

Sunet Projektverktyg är en upphandlad tjänst som levereras av företaget Planview (tidigare Projectplace). Avtalet mellan Sunet och Planview går ut 2021-12-31, och kan inte förlängas.

Under 2020 bjöd Sunet in till möten med användare av tjänsten, där det framkom att det är en uppskattad tjänst, men att det INTE finns intresse för att genomföra en förnyad gemensam upphandling av en tjänst för projektverktyg. Sunet tog då beslut att avveckla vår tjänst när avtalet med leverantören löper ut. Under hösten 2020 påbörjade vi kommunikationen om att tjänsten kommer att avvecklas.

Vad händer med avtal, uppsägningar etc?

Avtalen mellan Sunet och de organisationer som använder tjänsten löper ut 2021-12-31.

  • För de kunder som INTE önskar fortsätta med tjänsten så kommer tjänsten att automatiskt avslutas vid årskiftet, man behöver inte säga upp avtalet. Dock bör man ta ställning till lagrad information i tjänsten, se nedan.
  • För de organisationer som önskar FORTSÄTTA använda Projectplace så finns en möjlighet att teckna ett nytt, separat, avtal med Planview på liknade tjänstevillkor som Sunet erbjudit. Se nedan för mer information.

Vad händer med informationen i tjänsten efter avvecklingen?

Varje organisation som använder tjänsten är ansvarig för den information som lagrats/finns i tjänsten. Efter tjänstens avslut 2021-12-31 kommer data för samtliga användare knutna till organisationen att raderas för de som EJ tecknat ett separat avtal om fortsättning av tjänsten. Kunderna har en eller flera Projectplace-administratörer som har möjlighet att, på organisations/projekt-nivå, ta ut, spara undan eller arkivera relevant information.

Möjlighet att teckna separat avtal direkt med Planview kring tjänsten

I samband med att Sunet avslutar tjänsten Projektverkyg har leverantören, i dialog med oss, tagit fram ett erbjudande (exit-avtal) med liknande villkor som den tjänst Sunet erbjudit. Observera att det är Planview som erbjuder en ny tjänst, nytt avtal, nya priser etc och att avtal tecknas direkt med Planview helt utan involvering av Sunet. Se här för mer information kring priser mm (bild 15 och 16 i presentationen). Notera även att respektive organisation behöver ta ställning till hur man avropar tjänsten - direktupphandling, avrop via existerande ramavtel etc - kontakta Planview separat, se nedan.

Kontaktuppgifter vid frågor

Tjänsteförvaltare/Tjänsteägare inom Sunet (frågor som existerande avtal):

  Valter Nordh, valter@sunet.se, 0707-884742

Planview/Projectplace (för separat nytt avtal):

  Per Albertsson, palbertsson@planview.com

Under Projektverktyg på forum.sunet.se har vi satt upp en yta för att ställa frågor/diskutera avveckling etc som kan vara av intresse för "alla".

Support/användarstöd under avvecklingen?

Planview har en support , där man kan få hjälp på flera olika språk, bland annat svenska, samt via chatt under kontorstid 9-17.

https://success.planview.com/Projectplace/Support_Svenska

  • No labels