Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Jumbotron
titleDigital tentamen

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.
Just nu är 19 lärosäten anslutna.


Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Umeå universitet

Malmö universitet

Luleå Tekniska universitet

Försvarshögskolan

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet

Sophiahemmets högskola

Stockholms universitet

Lunds universitet

Karolinska Institutet

Sveriges lantbruksuniversitet

Karlstads universitet

Blekinge Tekniska Högskola

Högskolan Väst

Mittuniversitetet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Halmstad