Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda för SWAMID BoT 2020-0612-14 09.00

Plats: Videomöte, Zoom på: https://sunet.zoom.us/my/swamid

Agenda

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

...