Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Väl här kan du själv ställa in hur din rapport ska se ut, hur ofta den ska skickas etc.

Händelsestyrda rapporter

För att få rapporter som skickas utifrån en händelse, så väljer du Settings → Event Notifications

Image Added


Gör sedan dina inställningar.
För mottagare av rapporten kan du välja godtycklig(a) epost-adresser om du vill styra rapporten till någon annan.

Image Added

FAQs / Hjälp / Support

Klicka på Support och du kommer att se alla FAQs och guider till Outscan.

...