Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

title – LnuPlay - Linnaeus University MediaSpace
footer – Här fyller ni i HTML kod för sidfoten. Ett exempel syns nedan:
<footer class='footer' style='max-width:550px;margin:0 auto;'><A HREF='https://lnuxxx.se' TARGET='_new'><IMG style='width:300px' SRC='https://lnuxxx.se/globalassets/lnu_wordmark_symbol_kalmar_vaxjo_cmyklogotyp.png' ALIGN='center'></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href='Om'>https://play.lnuxxx.se/about'>Om LnuPlay</A> | <a href='https://play.lnuxxx.se/copyrightinfo'>Copyright</a></footer>
forceIECompatibilityMode – Nej
languageConfiguration – MultiLanguage (Om ni vill ha flerspråkigt)
languageSelection –English, Svenska (Markera de språk ni vill att användaren ska kunna växla mellan)
language – Svenska (Förvalt språk)
enableLike – Nej (Gilla-funktion på filmer)
enableWebcam – Nej
enableEntryTitles – Nej
allowEditPublished – Ja (Kunna redigera filmer som redan är publicerade)
allowDeletePublished – Nej (förhindrar radering av publicerad media av misstag)
enableEntryDelete – Ja (går att ta bort ej publicerad media)
enableViews – Ja
showPageTitles – Ja
enableUnlisted – Ja (Unlisted innebär att filmer hamnar i ett publiceringsläge som inte indexerar filmerna. Behövs länk för att hitta filmen).
assetConsolidationEnabled – Ja
showEmailInUserSuggestions – Nej
enableLoadButton – Nej

...

enabled – Ja
enableFullDeck – Ja -gör det möjligt att ladda upp en serie bilder som sprids ut längs med tidslinjen och får manuellt justeras

Cielo24

Inte aktiv

Clipper

enabled – Ja
showClipAttribution – Ja

...

Customdata är ett sätt att ange egna metadatascheman som användarna måste fylla i för att kunna publicera. Här bestämmer ni vilket schema som i så fall ska användas. Scheman skapas inuti KMC. I det här exemplet har vi skapat ett schema som innehåller ett antal anpassade fält i stil med Karaktär, Ämne, Talat språk, Licens för användning m.m. som användaren kan/ska fylla i. De som ni önskar ska krävas markeras under requiredFields.

enabled – Ja
profileId – 2765:Kategorisering
dateFormat – European
requiredFields – Karaktär, Ämne, TalatSpråk,LicensFörAnvändning,JagIntygarHärmed…
privateFields – JagIntygarHärmed…
showInSearchResults – Ja

...