Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda för SWAMID BoT 2020-04-16 kl 15.00

Plats: Videomöte, Zoom på: https://sunet.zoom.us/j/679594307

Agenda

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

...