Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Inom identitetsfederationen SWAMID är tillit till att alla gör rätt nyckeln för en lyckad federation. SWAMID Board of Trustees har beslutat om två incidentprocesser, en för identitetsutgivare och en för tjänsteleverantörer, för att säkerställa att tillit kan bibehållas om en incident skulle uppstå.

SWAMID Board of Trustees rekommenderar även starkt att både identitetsutgivare och tjänsteleverantörer i SWAMID använder säkerhetsprofilen REFEDS SIRTFI för att öka tilltron för att medlemmar och tjänster i SWAMID sköts på ett säkerhetsmässigt bra sätt.

Swedish

Pagetitle
Incidenthantering i SWAMIDIncidenthantering i SWAMID
Table of Contents


SWAMID Incident Management Process
English
Pagetitle
SWAMID Incident Management Process

For an Identity Federation as SWAMID trust is everything. SWAMID Board of Trustees has approved two incident routines, one for the Identity Providers and and one for the Service Providers, to ensure that trust can be maintained if an security incident should occur.

Both processes are described in Swedish but starts with that the affected organisation contact SUNET Cert and SWAMID Operations to activate the routine.

SWAMID Board of Trustees also strongly recommends that both the Identity Providers and Service Providers in SWAMID use the security profile REFEDS SIRTFI to increase the trust that SWAMID members and services manage IT security in good practice.

Info
titleSwedish

The two processes below is defined in Swedish.


...