Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att universitet, högskolor och andra medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tillitsprofiler i SWAMID.

Tillitsprofilen SWAMID AL1 innebär tre saker:

  1. Att det är en person som innehar och använder kontot, detta kallas även för obekräftad användare.
  2. Informationen Att informationen knuten till kontot ofta är oftast uppgiven av och ansvaras för av användaren själv.
  3. Lärosätets Att lärosätets identitetshanteringssystem uppfyller minst kraven i SWAMID AL1.

Beslutad tillitsprofil SWAMID AL1:

Vid ansökan om SWAMID AL1 ska medlemsorganisationen skicka till SWAMID:

  • Tillitsdeklaration för SWAMID AL1 genom en Identity Management Practice Statement
  • Alla dokument, eller länk till publikt publicerade dokument, som hänvisas till i tillitsdeklarationen
  • Checklista för Assurance Level 1

SWAMID-wikin finns stöd för runt arbetet med att skriva en tillitsdeklaration.

...