Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

SAML WebSSO inom SWAMID gör att en användare kan använda sitt användarkonto vid sitt eget lärosäte för att logga in i en webbtjänst som är kopplad till identitetsfederationen. SWAMIDs teknologi profil SAML WebSSO är baserad på SAML-profilen SAML2int samt på eduGAIN SAML Profile.

En tjänsteleverantör behöver inte vara medlem i SWAMID för att erbjuda tjänster inom SWAMID utan måste uppfylla registreringskriterierna, punkterna 4.2.1 och 4.2.2, i teknologiprofilen.

...

English

SAML WebSSO in SWAMID means that a user can use his user account at his own organisation to log into a Web service that is connected to the SWAMID identity federation. The SWAMID SAML WebSSO Technology Profile is based on the SAML profile SAML2int and the eduGAIN SAML Profile.

A service provider does not need to be a member of SWAMID to offer services in SWAMID but must fulfil the registration criteria described in 4.2.1 and 4.2.2 in the technology profile.

...