Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att kunna nyttja tjänsten bör man vara SWAMID-medlem och ha en egen IdP (det är endast federerad inloggning till MISP-instansen). För att få sitt inloggningskonto aktiverat i MISP-instansen måsta man först logga in en gång (via https://misp.cert.sunet.se) och sedan meddela pettai vilket EPPN (format: uid@realm), så kontot kan aktiveras.

Tills kontot inte aktiverats så kommer man få ett felmeddelande likt "för många redirects gjordes..." (pga att man inte släpps in i MISPen)

Vilken säkerhetsrelaterad information efterfrågas i första hand av CERT/CSIRT/IRT-grupperna?

...