Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Contentbox
titlePå gång

SUNET DNS moderniserade under förra året DNS resolvrarna i samband med att MDFnet ville byta till SUNETs DNS resolvrar.

Den nya tjänsten nås via IPv4: 89.32.32.32 (samt IPv6: 2001:6b0:89::32:32:32)

Presentationen från SUNET Dagarna i Växjö här SUNET DNS.pdf