Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Agenda för SWAMID BoT 2018-09-12 kl 13.00

Plats: Videomöte, Zoom på: https://sunet.zoom.us/j/679594307

Agenda

 • Ansökningar om att bli godkända för tillitsnivåer (PA, för beslut)
  • AL2-ansökning för Karlstads universitet
  • AL2-ansökning för Försvarshögskolan i Stockholm
 • Beslut om att fastställa profil för personverifierad multi-faktorinloggning (PA, för beslut)
  • Datainspektionens tillsyn av Nais
  • Information om förslag till profil för personverifierad multifaktorinloggning
 • eIDAS samarbetet, syfte och mål (VN, för information)
 • Bemanning SWAMID Operations, (PA, för information)
 • Ladok och AL2, MFA (MD, för information)
 • Nästa möte
 • Övriga frågor

...