Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SWAMID Operations föreslår att SWAMID Board of Trustees godkänner Stockholms universitets ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.

Bilaga: SU SWAMID IMPS.PDF

Board of Trustees beslutar att godkänna Stockholms universitets ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.

...