Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zacharias Törnblom, Sunet (ordförande)
 • Anders Sjöström, Lunds universitet (2024-2025)
 • Ann Amling, Konstfack (2024-2025)
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan (2023-2024)
 • Jan Nordin, Högskolan i Gävle (2023-2024)
 • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna (2024-2025)
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (2024-2025)
 • Per-Olov Hammargren, Uppsala universitet (2023-2024)

...