Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar med mandatperiod inom parantes:

 • Valter NordhZacharias Törnblom, Sunet (ordförande)
 • Ann Amling, Konstfack (2022-2023)
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan högskolan (20212023-20222024)
 • Jan Nordin, Högskolan i Gävle Gävle (20212023-20222024)
 • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna (2022-2023)
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (2022-2023)
 • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet högskolerådet (20212023-20222024)
 • Per-Olov Hammargren, SNIC SNIC (20212023-20222024)

Adjungerade:

 • Föredragande är Pål Axelsson, Sunet (tjänsteförvaltare SWAMID)

...