Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar med mandatperiod inom parantes:

 • Valter Nordh, Sunet (ordförande)
 • Ann Amling, Konstfack (2020-2021)
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolanhögskolan (2021-2022)
 • Jan Nordin, Högskolan i GävleGävle (2021-2022)
 • Magnus Höglund, Högskolan DalarnaDalarna (2020-2021)
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet Ladokkonsortiet (LADOK2020-2021)
 • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet högskolerådet (UHR2021-2022)
 • Per-Olov Hammargren, SNICSNIC (2021-2022)
 • Sverker Holmgren, Nationell delegat i European e-Infrastructure Reflection Group Group (e2020-IRG2021)

Adjungerade:

 • Föredragande är Pål Axelsson, produktägare SWAMID.
 • Sekreterare är Eskil Swahn, SWAMID Operations.

...