Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Jumbotron
titleSunet LMS

Innehållet vänder sig Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de som förvaltar, supportar och tekniskt administrerar LMS/lärplattformstjänsten Canvas hos SUNETs kunder.lärosäten som önskar tjänsten.


Image Added


Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvas-instans här

anslutit sig till
Contentbox
titleAktuelltLärosäten som
använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

BTH
GIH
Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Uppsala universitet

För närvarande 22 st