Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Magnus e-post

...

I vårt användarforum finns kontaktpersoner på lärosätena som arbetar med olika uppgifter. Det kan t ex vara tekniker, systemförvaltare, IKT-pedagoger eller förvaltningsledare. Kontakta lotta@sunetKontakta magnus.hovde@sunet.se om du vill delta.