Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Warning
titleOBSERVERA

Denna sida är långt ifrån klar.

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle.


Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Tips: För att skriva ut denna sida: Hämta PDF

Table of Contents
maxLevel2
typeflat
separatorpipe

Schema

Måndag 16 april


0030 personer) + grupprum (10 personer)  

Workshop W1
Lokal a

Workshop W2
Lokal b

Workshop W3
Lokal c

Workshop W4
Lokal d

FörmiddagIncheckning & fika

M1: ATI
(Arbetsgruppen för Teknisk Integration) 

Lokal: 33:302 - flyttat till 32:108

Workshop M2
Lokal: 33:303

Workshop M3
Lokal: 33:202 (samt grupprum 51:217 och 51:223 på em)

Workshop M4
Lokal: 33:203

09:30->

Incheckning & fika

Gå in via entré Valhall, hus 41

Mindre rum för väskförvaring finns i sal 51:228

10:45-12:15
 • ATI Ladokintegrationer(

PN + LJ: SOCPN/LJ + Ama: NAAS SOCPAX: SWAMID

Sessionen börjar efter lunch)

CampusLan och SOC

 • Keynotes om CampusLan-arbetet (NaaS) & SOC (Security Operations Center)
 • Vi skapar gemensam agenda för OpenSpace som börjar efter lunch

SWAMID

12:15-13:15

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:15-14:45
 • ATI Fokusområde: Processautomation 
Ama: Pettai GRR (open space?)

NAAS SOC
(open space)

SWAMID


GRR Rapid Response

A tool for remote live forensics for incident response

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

14:45-15:15Fika
15:15-17:00
 • ATI Fokusområde: Processautomation 

GRR

Pettai Hands on  (open space?)
NAAS
(open space)
SWAMID
KvällBuffé-middag

Rapid Response
"Hands on"

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

17:00Buffé-middag
Serveras på Restaurang Campus, hus 91 


Tisdag 17 april

x (30) (15 (10) (15)Presentation från (30) (45) Workshop W1

JN: Media

Rundvandring och visning av HIG

(lokaler bokas av Sven Borrie)

Media

Status, Sunet mediatjänster

Gemensamma sessioner G1

Lokal

: hörsal Valhall 41:204

09:00-10:15

Välkommen till Gävle


Maria Häll, SUNET
Ylva Fältholm, Rektor HiG
Status SUNET


Information om Sunets tilläggstjänster, Ulrika Ringeborn (produktsamordnare)

Status Inkubator


Status ITCF

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Geospatial data och Augmented reality - Stefan Seipel, professor datavetenskap, Högskolan i Gävle


Kriskommunikation i skarpt läge - Marcus Hartmann, Teracom

12:00-13:00

Lunch

Restaurang Campus, hus 91


Workshop M1 (forts.)
Lokal a

CLAN
Lokal b
Dataskyddsförordningen
Lokal c
Rubrik
Lokal d

: 33:304

Spår T1: Campus-LAN
Lokal: 41:204

Spår T2: Dataskyddsförordningen
Lokal: 33:202

Spår T3: Media & LMS/Lärplattform
Lokal: 23:213

13:00-14:30PH
 • ATI Fokusområde:
ATI
(30 personer) + grupprum (10 personer) OBS grupprum behövs från 09:00-17:00

AN: CLAN

Uppföljning
open space

Redovisning TEKREF gruppens NAAS arbete  (Pelle+Herr Nilsson)

Ama: Jesper GDPRPL: Trafiklogg på riktigt
Flow span block
 • Arkitekturarbete
 • Kort uppföljning från gårdagens open space
 • Martin Ericson presenterar nytt på CWNP utbildningsfronten.
 • Arbetsmöte om det senaste inom Dataskyddsförordningen, GDPR, Jesper Wokander MAH
 • Rundvandring och visning av HiG lokaler för distanslärande.
14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • ATI
?
 • Fokusområde: Arkitekturarbete
CLAN
 • Nytt XML-format i eduroam dB
 • EAP-TLS via CAT

 • (Herr Nilsson+ Leif J)
 • Nytt från WiFi Alliance:
  • WPA3
  • 802.11ax

Nytt från Wi-Fi Alliance WPA3 802.11ax

GDPR
 • Arbetsmöte GDPR, forts

Remote: https://sunet.zoom.us/j/2018041718

, Sunets produktägare, 60 min
 • )
 • "Hands on" och frågeställningar
resp
 • kring respektive tjänst.
(
 • Sunets produktägare
, 60 min)

Lokalbehov: 70 personer, (ej gradänger)

Kväll19:00Sunet-middag
Gävle Konserthus
, Kungsbäcksvägen 22 


Onsdag 18 april

  Inkubator Säkerhets-uppdatering (30 min)Kväll

Spår O1
Lokal a (70 pers): 23:213

Spår O2
Lokal b: 33:202

Spår O3
Lokal c (70 personer): 33:203

09:00-10:15

Media

WS

& LMS/Lärplattform Workshop
Remote: https://sunet.zoom.us/j/2018041718

 • Roadmap och presentationer Sunets
mediatjänster
 • Media & LMS tjänster (leverantörerna presenterar samt besvarar frågor
, 45 min)Sunet Mediatjänster (
 • )
  • Kaltura/SUNETPlay:
   View file
   nameSUNET highlight roadmap (2).pdf
   height150
  • ZOOM/SUNET e-möte:
   View file
   nameZoom NORDUnet SUNET Conf Deck 2018_DG (1) (2).pdf
   height150
  • Instructure/CANVAS/SUNET LMS:
   View file
   nameSUNET Apr 19 2018.pdf
   height150


 • Sunets Media & LMS tjänster (Introduktion till Open Space
, 30 min

Ama:Säkerhetsarbete

 • Lokalt säkerhetsarbete
Gävle
 • ,
TBA Gävle
 • Tony Gottfridsson HiG
 • Dataskyddsförordningen, GDPR Sammanfattning av lärdomar sedan
sist
 • senast, Jesper Wokander
MAHPH:
 • (för dem som inte var med på arbetsmötet på tisdagen)

På gång i sektorn

 • Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner
(25)
 • Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez
(25 min)
 • Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten- Arne Vedefors
(25 min)
10:15-10:45Fika
10:45-12:30

Media WS

Sunet Mediatjänster
 • DDoS - best practices gällande visibilitet och mitigering med RTBH, BGP FlowSpec och aktiv tvätt, Jonas Krogell, Consulting Engineer, Arbor Networks
 • Inkubator Säkerhetsprojektet, uppdatering, Fredrik Rönnwall
 • Chalmers
 • Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom
(20 min)
 • Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus
(25 min)Full kontroll på systemarkitekturen i NyA med Structure 101 - Håkan Fransson (30 min)
 • Andra aktuella projekt i NyA - Reijo Soréus
 • Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom
(25 min)
12:30-13:30

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:30-15:00

Media WS

Sunet Mediatjänster
(30 min)
 • Spåra DDoS,
Sunet Cert
 • SUNET CERT,
Nunoc
 • NUNOC, Chalmers, KTH
 • Paneldiskussion, vad ska du göra innan du drabbas av DDoS?
Sunet Cert
 • SUNET CERT, NUNOC, Arbor Networks,
Patrik Lidehäll
 • KTH
 • Nytt från
Ladok konsortiet
 • Ladokkonsortiet och information från Ladok drift - Staffan Ekstedt
(40 min)

Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez  (25 min)

(25 min)
 • Microservices och integrationer i praktiken - Daniel Blomberg
15:00-15:30Fika
15:30-17:00
 Svenskt
 • Särimner - Svenskt säkert CDN (Content Delivery Network), Fredrik Korsbäck
NUNOC
 • SUNET
 • Phish a phisher, Fredrik Pettai SUNET

Spår O4 (start kl 16:15)

 • PGP-signering
Microservices och integrationer i praktiken - Daniel Blomberg (30 min)
 • ,
  SUNET CERT
 • Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez
 • Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund
(30 min)


 • Avslut 16:30
18:30

Susec-middag
Sveriges Fängelsemuseum
, Hamiltongatan 1-3


Torsdag 19 april


Spår To1: Säkerhet

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00-15:30 endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

Lokal : 33:202

09:00-10:15
 • Kort om nytt
Sunet Cert
 • , SUNET CERT
 • SUNET CERT aktuellt säkerhetsläge
 • DDoS incidentrapport Chalmers och KTH
10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • IT-säkerhet vid utkontraktering av samhällsviktiga system - offshoring på köpet, David Heed
12:00-13:00

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:00-14:00
 • CSIRT-möte,
  SUNET CERT
14:00-14:30Fika (grab-and-go för de som behöver åka) 
14:30-15:30
 • CSIRT-möte forts


Generell information

Anmälan

Anmälan sker med hjälp av detta formulär. Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 9 april!