Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2024-06-24

Tid

2024-06-24 10.00--11.00

Plats

Videomöte i Zoom

...

Deltagare

 • Zacharias Törnblom (ZT)
 • Anders SjöströmAnn Amling
 • Mauritz DanielssonMagnus Höglund
 • Jan Nordin
 • Hans Wohlfart
 • Per-Olov Hammargren

Frånvarande

 • Ann Amling
 • Magnus Höglund
 • Jan Nordin

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (ZT)

Zacharias öppnade mötet och hälsade Anders Sjöström särskilt välkommen som ny i SWAMID Board of Trustees.

Fastställande av dagordning (ZT)

Dagordningen fastställdes utan övriga frågor.

Beslut om extra rutiner för verifiering av användare på AL2-nivå (PA) (PA)

...

SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna denna metod som alternativ metod för att bekräfta en person för SWAMID AL2.

Beslut: SWAMID Board of Trustees godkände att digital representation av resehandling med styrkt kontroll via BankID kan användas vid legitimering vid disk efter att först medlem har beskrivit detta i sin Identity Management Practice Statement och därefter fått detta godkänt av Board of Trustees.

Digital representation av resehandling via e-legitimation (Mobilapp)

...

SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna denna metod som alternativ metod för att bekräfta en person för SWAMID AL2.

Beslut: SWAMID Board of Trustees godkände att digital representation av resehandling med styrkt kontroll via BankID kan användas vid legitimering vid disk efter att först medlem har beskrivit detta i sin Identity Management Practice Statement och därefter fått detta godkänt av Board of Trustees.

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Högskolan i Halmstad ansöker om förnyat godkännande för SWAMID AL2
  Högskolan i Halmstad utökar metoderna för bekräftande av individer för SWAMID AL2 till även BankID på tillitsnivå 3, eller högre, samt engångskod skickad till digitala brevlådan Mina meddelanden.

  SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna deras ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Högskolan i Halmstads ansökan.

 • Stockholms konstnärliga högskola ansöker om förnyat godkännande för SWAMID AL2
  Stockholms konstnärliga högskola utökar metoderna för bekräftande av individer för SWAMID AL2 till även eduID på tillitsnivå 2 eller högre.

  SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna deras ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Högskolan i Stockholms konstnärliga högskolas ansökan.

 • Södertörns högskola ansöker om förnyat godkännande för SWAMID AL2
  Södertörns högskola utökar metoderna för bekräftande av individer med hjälp av digital representation av resehandling via e-legitimation (Styrkt kontroll), se ovan.

  SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna deras ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Södertörns högskolas ansökan.

 • Linköpings universitet ansöker om förnyat godkännande för SWAMID AL3 (FD)
  Linköpings universitet utökar metoderna för bekräftande av individer med hjälp av digital representation av resehandling via e-legitimation (Styrkt kontroll) för SWAMID AL2 och SWAMID AL3 samt digital representation av resehandling via e-legitimation (Mobilapp) för SWAMID AL2, se ovan.

  SWAMID Operations rekommenderar Board of Trustees att godkänna deras ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Linköpings universitets ansökan.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa möte (ZT)

Pål skickar ut en Doodle för nytt möte i september.

Avslutande (ZT)

Zacharias tackade Board of Trustees för våren och önskade alla en trevlig sommar.