Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jumbotron
titleSWAMID - Swedish Academic Identity Federation

Swedish

SWAMID är en identitetsfederation innehållande de flesta lärosätena, forskningsnära och utbildningsnära myndigheter samt statliga muséer i Sverige. En lista på alla medlemmar finns tillgänglig under SWAMID Members. I SWAMID finns kvalitetssäkrad inloggning av anställda, studenter och andra associerade i medlemsorganisationerna i Sverige. Det är även möjligt för en tjänsteägare att tillgängliggöra tjänsten även utanför Sverige genom interfederationen eduGAIN, t.ex. i resten av Norden, Europa, Nordamerika och Asien.


English

SWAMID is an identity federation that includes most higher education institutions and government agencies that is involved in higher education and research in Sweden. A list of member institutions can be found in Swedish at the page SWAMID Members. SWAMID offers quality assured and secure identification of employees, students, alumni and other associated in higher education in Sweden, in the Nordic countries, in the rest of Europe and also in North America and Asia.Swedish


Contentbox
titleNew to Vill du veta mer om SWAMID?

För att få en snabb start läs Getting Started with SWAMID. Letar du efter teknisk information och guider? SAML WebSSO-sektionerna är för dig. Är du intresserad att veta mer om SWAMID policyramverk gå till SWAMID Policy.

SWAMID Advisories-sidan innehåller information om aktuella säkerhetshändelser relaterade till SWAMID. SWAMID News Blog och SWAMID Events-sidorna innehåller länkar till aktuella aktiviteter och uppdateringar från SWAMID Operations and Board of Trustees.


...

English


Contentbox
titleNew to SWAMID?

Read our Getting Started with SWAMID page. Looking for technical information and guides? The SAML WebSSO sections are for you. Do you want to read the SWAMID policy framework go to the SWAMID Policy.

The SWAMID Advisories page contains information about current security events related to SWAMID. The SWAMID News Blog and SWAMID Events pages contain link to current activities and updates from the SWAMID Operations and Board of Trustees.


...