Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IdP:n behöver konfigureras för att hämta ner SWAMID:s metadata så den kan kommunicera med Service Providers i SWAMID.

Lägg till svenska som språk i Shibboleth

...