Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Syfte

Att digitalt bekräfta en person utan svenskt personnummer på samma sätt som personer med svenskt personnummer har fram till i våras varit i princip omöjligt. SWAMIDs tillitsprofil AL2 tillåter detta men ställer en del extra krav på lärosätet ska koppla personen till rätt användarkonto på lärosätet. I våras fick eduID stöd för att bekräfta personer via europeiska e-legitimationer (eIDAS) och via resehandling, dvs. pass och nationellt europeiskt identitetskort, för de som inte kan använda eIDAS.

Detta webinar är repris och fortsättning från webinaret från i våras och vi går igenom regelverket i SWAMID AL2 och vad detta innebär samt hur ni kan använda eduID för att bekräfta en person utan svenskt personnummer.

MålgruppDetta webinar riktar sig till er som har behov att bekräfta användare utan svenskt personnummer på AL2 via eduID.
Datum & tid9.30 – 10.30 torsdagen den 16 november
PlatsZoom
TalarePål Axelsson och Zacharias Törnblom
MaterialPresentation: Webinar - AL2 för personer utan svenskt personnummer - 2023-11-16


Info

Kom ihåg att innan ni börjar använda denna metod för identifiering av personer måste ni uppdatera er Identity Managment Practice Statement (IMPS) och få uppdateringen godkänd av SWAMID Board of Trustees.