Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Contentbox
spaceClass4
titleORCID – Workshop på SUNET i September 2017

Den 27 och 28 september genomfördes två endagsworkshopar endagarsworkshopar om ORCID på Sunets kontor på Tulegatan i Stockholm. Workshop 1 den 27 september hade fokus om och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten men också om att skapa förutsättningar för ett gemensamt ORCID-samarbete inom universitets- och högskolesverige. Workshop 2 hade en teknisk inriktning med information och diskussioner runt hur man praktiskt använder ORCID i sina egna system. Presentationsbilderna från de bägge dagarna finns tillgängliga på respektive sida.

...