Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Kom ihåg att innan ni börjar använda denna metod för identifiering av personer måste ni uppdatera er Identity Managment Practice Statement (IMPS) och fär uppdateringen godkänd av SWAMID Board of Trustees.

...