Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

eduID är en identitetsutfärdare som är tillgånglig för alla fysiska personer som omfattas av någon process inom forsknings- och utbildningsektorn i Sverige. Detta betyder att även utlänska utländska forskare, studenter eller annan personal kan använda eduID sålänge det finns en koppling till Svensk forskning och utbildning. Användare i eduID får ej kopplas till juridiska personer som inte är fysiska individer. En eduID-användare är personlig men kan i vissa fall associeras med information som bifogas från en organisation inom forsknings- och utbildningssektorn. Sådan information kontrolleras av respektive organisation. Detta sker genom tjänsten eduID Connect.

...