Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

eduID är en identitetsutfärdare som är tillgånglig för alla fysiska personer som omfattas av någon process inom forsknings- och utbildningsektorn i Sverige. Detta betyder att även utlänska forskare, studenter eller annan personal kan använda eduID sålänge det finns en koppling till Svensk forskning och utbildning. Användare i eduID får ej kopplas till juridiska personer som inte är fysiska individer. Det är även tillåtet för utländska medborgare att skapa eduID-användare med förbehållet att Svenskt personnummer inte kan associeras med en person som inte har ett Svenskt personnummer. En eduID-användare är personlig men kan i vissa fall associeras med information som bifogas från en organisation inom forsknings- och utbildningssektorn. Sådan information kontrolleras av respektive organisation. Detta sker genom tjänsten eduID Connect.

Deployment- och implementationsprofiler

...

  1. Användaren anmodas ladda ner en app som medger verifiering av ICAO-dokument (tex pass) med stöd för biometrisk information.
  2. Användare scannar ett ICAO-dokument (pass) och genomför verifiering mha biometrisk information på passet. Denna verifiering sker ett sätt som garanterar att innehavaren av passet kopplas mha biometrisk verifiering till den person som genomför verifieringen i realtid.
  3. Information från passet kopplas till eduID-användaren efter en lyckat passverifering.

...