Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Det finns ingen maxgräns för hur mycket som kan laddas upp till Amberscript men det är heller ingen lagringsyta för filer. Rekommendationen är att färdigt material laddas ner och raderas från tjänsten. Enbart den som äger filen kan se den, den är inte delbar ifrån Amberscript.
2. Det finns ingen gräns för hur länge filer lagras. Filerna finns kvar tills användaren tar bort dem. 
Amberscript skickar ut en påminnelse med jämna mellanrum med information om att användaren har filer i portalen. "You have data stored with us, do you need to keep it?". Amberscript raderar aldrig data. 
3. Raderade filer är raderade. Det går inte att ångra, de finns inte kvar.