Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

PeriodMål
Q1
 • SCIM och organisationsprofiler: produktion
 • eduID-proxy: produktion
 • ny IdP med stöd för generell step-up inklusive MFA: produktion
 • stöd för apple faceID i produktion
Q2
 • ID-verifiering med EIDAS: staging och produktion
 • Stöd för inloggnings- och onboarding-flöden utan lösenord
Q3
 • Nytt notifieringssystem att ersätta AWS: produktion
Q4
 • Stöd för LoA3 samt accreditering enligt Svensk e-legitimation för tjänsteman
 • Stöd för id-kontroll av icke-europeiska medborgare

...