Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AktiviteterBeskrivning och motivering av behov

Vi beräknar att vi är klara med arbetet i denna aktivitet till den

Compliance-process för LoA2 med DIGGI och med detta godkännande kan eduID användas även för de tjänster som kräver en nivå 2 enligt DIGGs ramverk för tillit.

Klar, godkända för e-legitimation Digg tillitsnivå 2 

eIDASMöjliggöra att fler studentgrupper genom eduID kan använda högskolors och universitets tjänster.

Finns driftsatt i produktion

Verifiera identitet genom passErbjuda möjlighet att med hjälp av ett pass verifiera sin identitet på nivå AL2 i eduID.Finns driftsatt i produktion
Följa SWAMID:s uppdaterade rekommendationer

SWAMID har lanserat nya rekommendationer (länk till dessa riktlinjer). För att följa dessa behöver vi för eduID:s del lägga till och uppdatera en del attribut (länk till förklaring av förändringarna)

och förändringarna för eduID utskrivet:
Nytt attribut mailLocalAddress som ska vara tillgängligt för CoCo v2 och v1 - CoCo v2 har tillkommit, CoCov2 och v1 ska hanteras lika med tillägg av attributen i v1.

Två nya identitetsattribut:
pairwise-id och subject-id

Om any eller pairwise-id i metadataattributet urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req ger pairwise-id, resp. subject-id ger subject-id

Nya entitetskategorier:
Personalized, Pseudonymous och Anononymous

Ordning av de nya entitetskategorierna:
Anononymous så släpp inte Pseudonymous eller Personalized
Pseudonymous  så släpp inte Personalized

Finns driftsatt i produktion

eduID proxy i produktionsmiljöDel av arbetet med eduID Connect.

Finns driftsatt i produktion

Uppdatering av användargränssnittÖkad användbarhet med tydlighet i menyer och hur information presenteras på sidan.

Finns driftsatt i produktion

Uppdatering av flöden för verifieringVerifiering av identitet tillgängliggörs genom att bli del av flödet när man loggat in.

Finns driftsatt i produktion

MFA step-upeduID kommer kunna användas för att göra en MFA step-up (efter inloggning med egen IdP som inte har MFA) för de tjänster som kräver det.

Finns driftsatt i test

Bistå eduID Connect för SunetSunet ska börja använda eduID som inloggning mot sin IdP i eduID Connect.

20 Jun  

Inbjudnings-flöde för MFA step-upMöjliggöra att man kan bjuda in någon att skaffa ett eduID för MFA step-up, där den inbjudande parten kan få resultatet av skapandet av kontot till sig (eppn, samt statusuppdatering).

20 Jun  

Verifiera identitet med
Digg e-leg Valfrihetssystem 2018

Verifiering med ytterligare svenska e-legitimationer (exempelvis BankID) i syfte att underlätta åtkomst till system med krav på tillitsnivå SWAMID AL2 och AL3 samt Digg e-leg LoA2.

BankID som verifieringsmetod kommer finnas tillgänglig för interna tester till sommaren, och från i hösten kommer det gå att använda för att verifiera identitet på konton.

 

"Säkerhetscenter"

För den användare som lagt till en MFA, och har loggat in med exempelvis lösenord eller med en betrodd device ska det krävas en ytterligare inloggning inuti tjänsten med MFA för att kontrollera och justera inställningar som gäller inloggningsmetoder - så som ändring av lösenord eller lägga till en ny MFA.

Så fungerar det redan i praktiken idag, då man om lagt till MFA alltid behöver logga in med denna metod, men i och med införandet av "MFA vid behov" kommer man kunna logga in med en metod som har en lägre säkerhetsnivå - men kommer då inte kunna göra ändringar som kan påverka åtkomsten till kontot förens dess man loggat in med MFA.

2023
Passwordless loginMöjliggöra inloggning med en betrodd device, utan att behöva ange ett lösenord.2023
Bistå eduID Connect för skolhuvudmänDen nya tjänsten eduID Connect kommer göras tillgänglig för att skolhuvudmän utan egen IdP ska kunna identifiera sig för test mot Provtjänsten hos Skolverket för de Digitala nationella proven.2023
Inbjudnings-flöde för sign upMöjliggöra att man kan bjuda in någon att skaffa ett eduID, där den inbjudande parten kan få resultatet av skapandet av kontot till sig (eppn, samt statusuppdatering).

2023 

MFA vid behov

När användaren lagt till en metod för multifaktors-inloggning ska tjänster som använder eduID kunna signalera om det krävs en enkel- eller multifaktors-inloggning för att kunna logga in.

Detta gör det möjligt att logga in med nivå AL1 för de tjänster som kräver det, och AL2 för de tjänster som kräver det.

2023
Bistå eduID Connect för Teknik 8:anDen nya tjänsten eduID Connect kommer användas för att digitalt kunna medverka i Teknik 8:an.2023
Särskilja verifikationsmetoderOlika verifikationsmetoder signalerar olika tillitsnivå i SWAMID:s - och DIGG:s ramverk. Därför kommer vi bygga upp logik respektive verifikationsmetod så att rätt signalering sker ut mot extern tjänst. Vilken metod som använts signaleras inte ut till externa tjänster, utan används bara inom eduID för att avgöra vilken tillitsnivå man kan signalera till den externa tjänst användaren loggar in mot.

2023

Mina meddelandenFör att verifiera sin identitet kan man idag ta emot ett brev hem i brevlådan. Vi kommer lägga till möjligheten att även ta emot och verifiera sig genom digitala brev hos Mina meddelanden (Min myndighetspost, Kivra, m.fl.).

2023

...