Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Synkronisering av ESIBeskrivning
Ladok -> eduIDLärosätet kan tillåta eduID att hämta ESI för lärosätets studenter från Ladok (via Ladoks REST-API)
Ladok -> Lärosäte -> eduIDLärosätet kan själv hämta ESI för sina studenter från Ladok och därefter skicka in dessa till eduID (via en SCIM-integration mot eduID)
eduID -> LärosäteLärosätet kan hämta ESI för sina studenter från eduID (via en SCIM-integration mot eduID)

Presentationer från webinarer

Presentationer som beskriver hanteringen av ESI:

På wikisidan Presentationer från webbinarium 2021 finns ytterligare webbinarium om MyAcademicID och EDSSI.

Förutsättningar för lärosäten

Lista på lärosäten hämtad från https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html.

...

Beckmans designhögskola

...

Blekinge tekniska högskola

...

Chalmers tekniska högskola

...

Enskilda Högskolan Stockholm

...

Att göra attributrelease av ESI från en identitetsutfärdare

MyAcademicID använder entitetskategorin Géant Data Protection Code of Conduct för alla attribut som överförs från lärosätenas identitetsutfärdare förutom European Student Identifier (ESI). Det beror på att ESI använder attributet schacPersonalUniqueCode.  Detta attribut kan innehålla många olika värden med olika syfte och det är av integritets- och säkerhetsskäl endast lämpligt att släppa just ESI till MyAcademicID.

För närvarande pågår arbete med att ta fram en egen entitetskategori för att kunna släppa ESI endast till de tjänster som ska få tillgång till ESI. Mer information kommer att publiceras här när detta arbete är klart. Det hindrar dock inte att ett lärosäte redan nu ser till så lärosätets identitetsplattform/identitetsutfärdare har tillgång till ESI. Om ESI är tillgängligt för identitetsutfärdaren behövs endast en konfigurationsförändring när entitetskategorin är klar.

Presentationer från webinarer

Presentationer som beskriver hanteringen av ESI:

På wikisidan Presentationer från webbinarium 2021 finns ytterligare webbinarium om MyAcademicID och EDSSI.

Förutsättningar för lärosäten

Lista på lärosäten hämtad från https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-utbildningsanordnare.html.

LärosäteDeltar i Erasmus+Studenter i LadokStudenter i NyAInloggningstjänst för studenter i SWAMID

Beckmans designhögskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Blekinge tekniska högskola

jajajaegen

Chalmers tekniska högskola

jajajaegen

Enskilda Högskolan Stockholm

jajajaeduID används för studenter
Ericastiftelsennejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Ersta Sköndal Bräcke högskola

jajajaegen

Försvarshögskolan

jajajaegen

Gammelkroppa skogsskola

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Gymnastik- och idrottshögskolan

jajajaegen

Göteborgs universitet

jajajaegen

Handelshögskolan i Stockholm

janej, ej planeratjaegen

Högskolan Dalarna

jajajaegen

Högskolan Evidens

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Högskolan i Borås

jajajaegen

Högskolan i Gävle

jajajaegen

Högskolan i Halmstad

jajajaegen

Högskolan i Skövde

jajajaegen

Högskolan Kristianstad

jajajaegen

Högskolan Väst

jajajaegen

Johannelunds teologiska högskola

nejnej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Karlstads universitet

jajajaegen

Karolinska institutet

jajajaegen

Konstfack

jajajaegen

Kungl. Konsthögskolan

ja

jajaegen

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

jajajaegen

Kungl. Tekniska högskolan

jajajaegen

Linköpings universitet

jajajaegen

Linnéuniversitetet

jajajaegen

Luleå tekniska universitet

jajajaegen

Lunds universitet

jajajaegen

Malmö universitet

jajajaegen

Mittuniversitetet

jajajaegen

Mälardalens högskola

jajajaegen

Newmaninstitutet

jafrån och med HT21jasaknar inloggningstjänst

Röda Korsets högskola

jajajaegen

Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sophiahemmet Högskola

jajajaegen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

jajajaegen

Stockholms konstnärliga högskola

jajajaegen

Stockholms Musikpedagogiska Institut

janej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Stockholms universitet

jajajaegen

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

nejnej, ej planeratnej, ej planeratsaknar inloggningstjänst

Sveriges lantbruksuniversitet

jajajaegen

Södertörns högskola

jajajaegen

Umeå universitet

jajajaegen

Uppsala universitet

jajajaegen

Örebro Teologiska Högskola (Akademi för Ledarskap och Teologi)

janej, kanske snartjasaknar inloggningstjänst

Örebro universitet

jajajaegen

Att göra attributrelease av ESI

MyAcademicID använder entitetskategorin Géant Data Protection Code of Conduct för alla attribut som överförs från lärosätenas identitetsutfärdare förutom European Student Identifier (ESI). Det beror på att ESI använder attributet schacPersonalUniqueCode.  Detta attribut kan innehålla många olika värden med olika syfte och det är av integritets- och säkerhetsskäl endast lämpligt att släppa just ESI till MyAcademicID.

...

Specifikationer

Specifikation av European Student Identifier (ESI)

...