Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vid misslyckad autentisering hos identitetsutfärdaren på grund av exempel felaktigt lösenord så stannar användaren normalt hos identitetsutfärdaren och denne får hantera eventuella felmeddelanden och rekommentationer till användaren. I de fall tjänsten begär en autentisering med en specifik authnContextClass (exempelvis https://refeds.org/profile/mfa) som inte identitetsutfärdaren kan uppfylla så skickas dock normalt användaren tillbaka till tjänsten med ett SAML-fel. Detta hanteras internt i Shibboleth Service Provider som ett sessionsfel, dock så följer information från inloggningsbegäran inte med till hanteringssidan för sessionsfel. En bättre lösning för hantering av detta är Redirection-metoden (se länken till Shibboleth SP:s dokumentation ovan) och låta den landa i applikationen som sedan dels i användarens webbsession kan veta att en MFA-inloggning påbörjats och sedan kunna tolka felet den får som parametrar av Redirection i Shibboleth Service Provider. Nedan följer ett exempel på en enklare metod för detta som hanteras helt av Shibboleth.

Sessionsfel hanteras av den template som definieras i shibboleth.xml:

...