Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Stöd för att begära en viss Identity Assurance Level vid signering av dokumentQ1 2023Under utveckling
Stöd för att signera med MFAQ1 2023Under utveckling
Stöd att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.2023Undersöker möjligheten under 2022 och ev. implementering under 2023Stöd för att signera dokument i en specifik ordning2023Inte påbörjatMål att göra en enklare e-post signering Q2 och signering med e-leg Q4
Stöd för viss "branding" av tjänsten baserat på användande organisationQ3 2023Inte påbörjat
Stöd för att signera dokument i en specifik ordningQ4 2023Inte påbörjat
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSignQ4 2023Inte påbörjat

Backend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Implementera uppdaterad backend med ökad driftstabilitetQ1 2023Under utveckling
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ1 2023Under utveckling
Bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSignQ1 2023Under utveckling
Koppling mot CA med kvalificerade certifikat för att erbjuda kvalificerade signaturer enligt eIDASQ1 2023Under utveckling
Stöd för  signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)Q1 2023Undersöker möjlighetenUnder utveckling
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokumentQ1 Q2 2023Inte påbörjat
Stöd för att signerade dokument automatiskt innehåller ett valideringsintygQ1 Q2 2023Inte påbörjat
Integrera eduSign mot LADOK för signering av betyg2023Påbörjat diskussioner

...

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Uppgradering valideringstjänsten att inkludera API för valideringsintygQ1 2023Ny version klar att installeras
Integrera valideringstjänsten i frontend-applikationen på edusign.sunet.seQ4 2023Inte påbörjat

Övriga och ännu ej planerade önskemål

...