Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvas-instans här

Sunet och Sveriges Canvaslärosäten anordnar tillsammans en virtuell konferens, 12 mars kl 9-15, med fokus på lärplattformen Canvas. Läs mer och anmäl dig här

Contentbox
titleLärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 26 st

...