Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SVAR: Projektet har tagit fram ett verktyg i form av en Excel-fil med ett spindeldiagram. Där ni fyller i vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast, från skala 1-10. Ni bestämmer och kommer först överens vilka behov, funktioner och kriterier som ni anser viktigast. Sedan fyller ni i tillsammans eller var för sig för att sammanfatta vilka behov, funktioner och kriterier (faktorer) som ni anser att funktionslösningen ska tillfredsställa i arbetsprocessen, i planering - genomförandet och efter den digitala salstenten salstentan (bedömingbedömning- och resultathantering etc). Ladda ned Excelfilen här:

...