Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Open Education API

OneRoster

Egenutvecklat

Analys kriterierAnalyskriterier

 • Informationsmodell
 • Interaktionsmodell och transport
 • Interoperabilitet
  • Målgrupp
  • Utbredning
 • Livscykel
  • Nuvarande status för standarden
  • Utvecklingsgrad
 • Teknisk kvalitet
  • Val av teknologier och deras tillämpning
 • Utökningsbarhet
 • Täckningsgrad i jämförelse med Ladok 3:s informationsmodell

...