Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hur går en digital tenta till egentligen - studentperspektiv?

Digital examination och hur de kan hanteras - lärare/examinationsperspektiv?

Vilka lärosäten har vilka systemlösningar för Digital tentamen?

...

GU har låtit producera en kort videofilm som låter nya studenter få veta dels hur de förbereder sig för en digital tentamen och dels hur det ser ut i skrivsalen.

 


Fråga: Digital examination och hur de kan hanteras - lärare/examinationsperspektiv?

SVAR: En informerade video från Pedagogeeks vid Stockholms universitet. Digital examination blir allt vanligare inom dagens universitetsutbildningar. Det finns en stor potential med digital examination när det gäller att använda olika slags media som underlag för studenters frågor, möjligheterna för studenter att skriva på dator istället för för hand, och ett snabbare rättningsförfarande, men finns det också risker? Programledare Klara Bolander Laksov, docent och lektor i högskolepedagogik vid Centrum för universitetslärarutbildning och Uno Fors, professor i IT och lärande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap samtalar om frågor som rör digital examination och hur de kan hanteras. Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Boevé, A. J., Meijer, R. R., Albers, C. J., Beetsma, Y., & Bosker, R. J. (2015). Introducing computer-based testing in high-stakes exams in higher education: results of a field experiment. PloS one, 10(12).


Fråga: Vilka lärosäten har vilka systemlösningar för Digital tentamen?

...