Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

En viktig del i projektet är att ta del av erfarenheter från den kommande integrationen med lärplattformen Canvas och sedan använda resultatet av det arbetet för att sätta en standard. Arbetet med Canvas blir ett ingångsvärde för att förbereda inför framtida integrationsprojekt.

Leverabler

 • Kravlista
  • Identifiera krav från lärosäten i Sverige vad man har för behov kopplat till en standard.
 • Definition av föreslagen standard för:
  • Informationsmodell
  • Transportmodell av meddelanden
 • Rekommendationer kopplat till implementation av standard

 • Mappningar till Ladoks informationsmodell.

 • Informationsaktiviteter riktat till lärosäten om föreslagen standard

 • Ta fram förslag på fortsatta aktiviteter för att vidareutveckla standarden (om befintlig standard så handlar det om deltagande i referensgrupper etc.)