Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För er dig som har gjort detta förut, så har ni du Biglumber-länken här:

http://biglumber.com/x/web?keyring=8418

För

...

dig som inte gjort detta förut

Varför?

"Trust", dvs förtroende, är en viktig sak inom vår community. För att vi ska kunna kommunicera med varandra på ett säkert sätt, så använder vi PGP. För att kunna lita på PGP-nycklarna, så behöver vi validera att en viss nyckel verkligen tillhör en viss person. På ett PGP-party får vi möjlighet att validera andras PGP-nycklar och kan på det sättet utöka vårt nät av PGP-nycklar som vi kan lita på.

...