Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Specifikationerna för det LIS-meddelanden som lämnar SUNET går att finna under respektive sida och tjänst, 'Ladok Adapter' och 'SUNET Canvas Adapter'. Under canvasCanvas-adaptern redovisas de förändringar som görs i LIS-meddelandet för att anpassa det mot canvas.

Autentisering av användare

Användarens identitet federeras via SWAMID och mappas via fält i attributreleasen till en lokal användare i Canvas. Ladok har dock ingen kännedom om en students användar-ID. För att lösa detta tittar projektet på en lösning som liknar inloggningsförfarandet i Ladok. Dvs. kunna ta tex personnummer ur attributreleasen och mappa mot ett fält på användaren i Canvas. SUNET driver frågan om en anpassning mot Canvas.

...

EduID

För att kunna använda EduID som autentiseringslösning för Canvas så måste er Canvas-instans registreras som Service Provider i SWAMID. För att göra detta, kontakta operations@swamid.se. Som Login ID i Canvas behöver i så fall samma mailadress sättas som mailadressen på personens EduID. Detta går att konfigurera i Kimono. För att konfigurera upp EduID som SAML-provider i Canvas kan man göra enligt följande mall:

Image Removed

...

Se SUNET Canvasadapter