Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Upphandlingen för inköpscentralen är äntligen i sitt slutskede. Tilldelad leverantör skall förhoppningsvis kunna presentera nuvarande och kommande teknologier under SUNET-veckan i Falun. Utvecklingsarbetet slutförd. Kontrakt tilldelat till Advania som distributör av nätverksutrustning för CNaaS

Utvecklingsarbetet kring Network Management System för Campusnät som tjänst (CNaaS NMS) sker i löpande dialogform med deltagande initiala lärosäten. Tidsplan för att stötta MDH i dess nya  

Utrustning till MDH: snya Campus i Eskilstuna är inte förändrad trots förseningarna kring upphandlingenbeställd och levereras och installeras Jan-Feb 2020.

 

Risker

Att SUNET tar på sig kostnader som är svåra att få täckning för efter 2020. Detta skulle kunna vara en risk men minimeras av att SUNET bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och då kan växa i en kontrollerad takt.

...