Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Karlstads Universitet (WISEflow)
 • Karolinska Institutet (Inspera Assessment projektlicens, DigiExam)
 • KTH (skannar in papperstentor som PDF-filer)
 • KONSTFACK (LMS Canvas)
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Linköpings Universitet 
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå Tekniska Universitet (LMS Canvas)
 • Lunds Universitet (ORZONE vid Medicinska Fakulteten, DigiExam vid Juridiska Fakulteten och Inspera Assessment, projektlicens)
 • Malmö Högskola universitet (LMS Canvas, DigiExam pilottest)
 • Mittuniversitetet (vissa onlinetentor via LMS Moodle)
 • Mälardalens Högskola (Teslicenser för DigiExam, Inpera Assessment och WISEflow)
 • Röda Korsets Högskola (test Dugga)
 • Sophiahemmets Högskola (Inspera Assessment)
 • Stockholms Universitet (EXIA. projekt och test med Dugga)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södertörns Högskola
 • Umeå Universitet (Inspera Assessment projektlicens, DigiExam projektlicens, Examsoft projektlicens)
 • Uppsala Universitet (Inspera Assessment, OpenExam)
 • Örebro Universitet (WISEflow, LMS Blackboard med Respondus LockDown Browser)

...