Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exempelimplementatonen återfinns på https://github.com/SUNET/swamid-errorurl.

En

...

dynamisk sida

En dynamisk sida har möjlighet att avgöra vilken tjänst som efterfrågades och vilken kontext som skickades med. Det möjliggör också att ytterligare information som kan underlätta vid felsökning hos identitetsutfärdaren finns med i en eventuell supportförfrågan till identitetsutfärdaren från användaren.

Exempel:

https://saml-error.example.com/errorurl.html

...

?errorurl_code=ERRORURL_CODE&errorurl_ts=ERRORURL_TS&errorurl_rp=ERRORURL_RP&errorurl_tid=ERRORURL_TID&errorurl_ctx=ERRORURL_CTX

Fem statiska sidor

Då det finns fyra felkategorier räcker det med fem statiska webbsidor för att tillhandahålla information för de fyra felkategorierna. Den femte sidan är då en omodifierad errorURL där tjänsten inte bytt ut strängen ERRORURL_CODE mot någon felkategori, och bör innehålla information om alla kategorier av fel eller länkar till respektive felsida.

...

https://saml-error.example.com/ERRORURL_CODE.html

En

...

statisk sida

Vid utelämnande av strängen ERRORURL_CODE i en errorURL finns ingen sträng att ersätta för tjänster. På så vis hänvisas användare vid alla kategorier av fel till samma sida.

Exempel:

https://saml-error.example.com/?errorurl_code=ERRORURL_CODE&errorurl_ts=ERRORURL_TS&errorurl_rp=ERRORURL_RP&errorurl_tid=ERRORURL_TID&errorurl_ctx=ERRORURL_CTXerrorurl.html

Detta kan vara det enda alternativet för tjänsteleverantörer som inte kan välja namn på webbsidor.

Använda SWAMIDs federationsgemensamma stöd för errorURL

...