Configuration Management

Här hittar ni inställningarna som styr hur portalen ska användas, vilka funktioner som ska användas och hur ni lägger till och mappar användare.

Det är  många inställningar och vi rekommenderar att ni läser dokumentationen på Kaltura noggrant. Det är många beslut som organisationen behöver fatta kring hur ni vill att tjänsten ska fungera.

Nedan hittar ni ett exempel på hur ni kan ställa in systemet, med kommentarer. Alla inställningar är inte med utan fokus på de viktigaste.

Global

Application

title – LnuPlay - Linnaeus University MediaSpace
footer – Här fyller ni i HTML kod för sidfoten. Ett exempel syns nedan:
<footer class='footer' style='max-width:550px;margin:0 auto;'><A HREF='https://xxx.se' TARGET='_new'><IMG style='width:300px' SRC='https://xxx.se/globalassets/logotyp.png' ALIGN='center'></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href='Om'>https://play.xxx.se/about'>Om LnuPlay</A> | <a href='https://play.xxx.se/copyrightinfo'>Copyright</a></footer>
forceIECompatibilityMode – Nej
languageConfiguration – MultiLanguage (Om ni vill ha flerspråkigt)
languageSelection –English, Svenska (Markera de språk ni vill att användaren ska kunna växla mellan)
language – Svenska (Förvalt språk)
enableLike – Nej (Gilla-funktion på filmer)
enableWebcam – Nej
enableEntryTitles – Nej
allowEditPublished – Ja (Kunna redigera filmer som redan är publicerade)
allowDeletePublished – Nej (förhindrar radering av publicerad media av misstag)
enableEntryDelete – Ja (går att ta bort ej publicerad media)
enableViews – Ja
showPageTitles – Ja
enableUnlisted – Ja (Unlisted innebär att filmer hamnar i ett publiceringsläge som inte indexerar filmerna. Behövs länk för att hitta filmen).
assetConsolidationEnabled – Ja
showEmailInUserSuggestions – Nej
enableLoadButton – Nej

Auth

De här inställningarna gäller koppling mot SAML. Resten lämnas tomma/som de är.
demoMode – Nej
showLogin – Ja
authNAdapter – Saml_Model_Spinitiated
authZAdapter – Saml_Model_Spinitiated
allowAnonymous – Ja
anonymousGreeting – Guest
sessionLifetime – 43200
sslSettings – All site
refreshDetailsOnLogin – Ja
refreshRoleOnLogin – Nej

Categories

rootCategory – MediaSpace

Channels

entriesPageSize – 15
pageSize – 20
defaultChannelType – Privat
**channelCreatorOpen, channelCreatorRestricted, channelCreatorPrivate, ** – privateOnlyrole (Gör så att personer med denna roll kan skapa kanaler).
channelCreatorSharedRepository – Ingen roll - endast systemadmin
channelCreatorPublic – privateOnlyrole
supportPublicChannel – Ja
channelsSorting – Bokstavsordning
channelDefaultView – Matris

Client

serviceURL – https://api.kaltura.nordu.net
verifySSL – Ja

Debug

** logLevel** – INFO
Allt på ja.

Ställer in utseendet på sidor med filmer, till exempel kategorisidor.

pageSize – 16
pageSizeWide – 24
sortMediaBy – Senaste
globalSearchSortMediaBy – Senaste
thumbnailRotator – Ja
categoryDefaultView – Rutnät
playlistDefaultView – Rutnät
categoryExplicitDateFormat – Y-m-d
firstTabLoad – media
tableView – Nej
disableCategoryFullNameInURL – Nej (kan nog sättas till ja)

Header

Designa sidhuvudet

headerStyle – light
logoImage – tom
logoImageUrl – https://länk-till-er-logotyp.se
** logoAltText** – Alternativtext för loggan
logoLink – home
enableUploadButton – Ja (ger möjlighet att lägga till ny media)

Languages

Här hämtar du Kalturas språkpaket och  laddar upp egna översättningar.
languageCode – sv_SE

Metadata

descriptionRequired – Ja
** tagsRequired** – Ja
readMoreEnabled – Ja
metaDataInReadMore – Nej
basicNameFieldHelperText – "Sätt en bra rubrik som hjälper dig hålla ordning på dina filer och som hjälper till vid sökning." (Här kan du skriva en hjälptext om du vill)
basicDescriptionFieldHelperText – "Gör en bra beskrivning av din video här." (Här kan du skriva en hjälptext om du vill)
basicTagsFieldHelperText – "Här skriver du in ord du vill att ditt media ska vara sökbart med. Ange även vanliga felstavningar!" (Här kan du skriva en hjälptext om du vill)
showDescriptionInTooltipMeta – Ja

Moderation

Välj om ni använda moderering av innehåll innan publicering eller inte. Ställ in i så fall.

Navigation

navigationStyle – Horisontell
includeCategories – Ja
showSearchBoxInHeader – Nej
pre – 1:type=Playlist, 2:type=Link -name=Start -value=/home, sameWindow=Nej
post - 1:type=Channels Page -name=Kanaler

Player

Styr vilka spelare (som finns under Studio i KMC) som används på er sajt. Leta upp ID för respektive spelare och ange här om ni vill använda några specifika. Annars lämna tomt för standard.
playerId – 23450179 (exempel på ID)
playerBarHeightPixels – 30
playerVideoRatioPercent – 56.25
playerEditId – 23450186 (den spelaren innehåller en knapp för nedladdning)
autoPlayOnLoad – Nej (p g a ett problem som vissa webbläsare hade. Det kan vara borta nu)
playback – Kaltura Auto
playerModerationId – 23450182

Security

Blandade säkerhetsinställningar.

SharedRepositories

Aktivera om ni vill ha möjlighet att skapa delade resursarkiv som en kanal. I sådana arkiv kan användare (efter rättigheter) både lägga till material och publicera vad andra publicerat i kanalen.

Widgets

Det här styr webbläsarinspelning.

ksuId – 23450221
krecordId – 23450220
rtmpUrl – Inte ändrad. Använder inte webcam.
krecordDefaults – Nej
emailErrors – Nej

instantSearch – Ja

e-Search gör det möjligt att låta fler fält bli sökbara. Ställ in som önskat.

MediaCollaboration

Här låter ni användare (med privateOnly roll) kunna styra över vilka som ska få rättighet till deras media.

mediaCollaborationEnabled – Ja
changeOwnerEnabled – Ja
allowGroupsCollaboration – Nej (om ni inte vill använda grupphantering)
collaborationEnabledInUploadForm – Ja

PlaylistPage

playerId – Ange ID för specifik spelare

Modules

Accessibility

Styr tillgänglighetsfunktioner.

enabled - Ja
showContrastButton – Ja

Addcontent

enabled – Ja

Addtoplaylists

Låt användarna kunna lägga till media i spellistor.

enabled - Ja
allowCreation – Ja
ownerOnly – Nej

Attachments

Kunna lägga till bilagor till media, t ex PDF-filer.

enabled - Ja
showOnlyAttachmentType – Nej

Bootswatch

För full kontroll över utseendet. Avancerat! Stäng av annars.

Captions

Eventuella undertexter slås på via knapp i spelaren (CC).

enabled – Ja
thumbnailRotator – Ja

Channelplaylists

enabled – Ja
channelPlaylistsTabName – Home

Chapters

Chapters är ett sätt att lägga in nyckelpunkter i filmen där en kan skriva en titel och beskrivning. Detta blir sedan navigerbart  och sökbart i filmen.

enabled – Ja
enableFullDeck – Ja -gör det möjligt att ladda upp en serie bilder som sprids ut längs med tidslinjen och får manuellt justeras

Cielo24

Inte aktiv

Clipper

enabled – Ja
showClipAttribution – Ja

Comments

Kommentarsfunktion. Ställ in som ni önskar.

enabled – Ja
commentsAllowed – Alla rollerna tillåtna
pageSize – 25
sort – Newest first
sortReplies – Oldest first
allowClose – Ja
showInGalleries – Ja
showInChannels – Ja
showInChannelsOnly – Nej
showAddTimedCommentsCheckbox – Ja
showPrivateCommentsConfig – Ja

Contentpolicy

Slå på och skriv en text för att ha med en policy kopplad till media.

Cssupload

Aktivera om ni vill kunna ladda upp externa CSS filer med anpassade inställningar.

Customdata

Customdata är ett sätt att ange egna metadatascheman som användarna måste fylla i för att kunna publicera. Här bestämmer ni vilket schema som i så fall ska användas. Scheman skapas inuti KMC. I det här exemplet har vi skapat ett schema som innehåller ett antal anpassade fält i stil med Karaktär, Ämne, Talat språk, Licens för användning m.m. som användaren kan/ska fylla i. De som ni önskar ska krävas markeras under requiredFields.

enabled – Ja
profileId – 2765:Kategorisering
dateFormat – European
requiredFields – Karaktär, Ämne, TalatSpråk,LicensFörAnvändning,JagIntygarHärmed…
privateFields – JagIntygarHärmed…
showInSearchResults – Ja

Customfavicon

enabled – Ja

Disclaimer

Inte aktiv

Downloadmedia

enabled – Nej
downloadRoles –

Emailnotifications

enabled – Ja

Embed

enabled – Ja
secureEmbed – Nej
showMediaURL – Ja
emailShare – Ja
allowEmbedIframeShare – Ja
embedAllowed – Alla roller utom "anonymousRole"
embedSkins – 1:name=LnuPlayer, imgFile=dark.png, uiConfID=23450179
embedSizes – 608x402, 400x285, 304x231

Embedplaylist

enabled – Ja
secureEmbed – Nej
playlistEmbedAllowed – privateOnlyRole, adminRole, unmoderatedAdminRole
embedSizes – 740x330, 525x610
embedV2support – Nej (kanske bör ändras??? )
embedV2supportMyPlaylist – Nej
embedSkins – light_horizontal=23450184, dark_horizontal=23450184, light_vertical=23450185, dark_vertical=23450185 (spelarna finns i KMC under Studio)
embedV2 – används inte

Facebook

enabled – Ja
fPlayerId – 23450340
useHighestQuality – Ja

Headermenu

enabled – Ja
menu – Min Media, Mina spellistor, Mina kanaler, Min historik, URL (sameWindow=Nej, linkLocation=Header)

History

Aktiv

Home

enabled – Ja
thumbnailRotator - Ja
carouselEnabled – ja
carouselInterval – 5000
carouselStyle – Singel Cropped
carousel – type=Anpassad spellista, carouselBg=eeeeee, playlistId=0_blvwrqjk (spellistans id hämtas från KMC)
lists – 1:type=Senast sedda -Individuella användares tittarhistorik, name=Du tittade senast på – 2: type=Mest sedda-alla publicerade filmer, name=Populärast – 3: type= Anpassad spellista, name=Tips, playlistId=0_xsl6vpiu (spellistans id hämtas från KMC)

Importchannel

enabled – Ja

Kmsapi

enabled – Ja
iOSAppId – 1054967774
AndroidAppId – com.kms.kaltura.kmsapplication
BranchIOKey – key_live_hnsBLQUsWVgWtyAio80ydombxvlKpTlN
Home_Playlists – type=Senaste-alla publicerade filmer, name=Senaste filmerna
playerAutoPlayOnLoad – Ja
mobileSessionLifeTime - 5184000
appColoR -G -B – 225,224,0
splashImageUrl – https://lnu.se/ImageVault/publishedmedia/529brsk1bei5fd99r47i/lnu-play.png
downloadEnabled – Ja (gör det möjligt att se filmer offline)
downloadQuality – High
smartBannerEnabled – Ja
dontShowLoginInMyPage - Nej
uploadEnabled - Ja

Oembed

enabled – Ja
type – Short
enableCustomization – Nej
playerId – default
height / width – 285 / 400

Publish

enabled – Ja
defaultPublishStatusOnUpload – privat (kan ev ändras till olistad)
manPublish – Ja

enabled – Ja

Replacemedia

enabled – Ja
replaceMediaFromUrl – Nej
validateUrl - Ja

Robots

enabled – Ja
robotsContent – User-Agent: * Disallow: /tag/tagid/*/sort/ Disallow: /tag/tagid/*/type/ Disallow: /tag/sort/ Disallow: /category/*/*/sort/ Disallow: /category/*/*/type/ Disallow: /serveranalytics/

Saml

Sköter autentiseringen av våra användare.
enabled – Ja
metadataMode – Manuell
loginRedirectUrl – https://idp.lnu.se/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO
logoutRedirectUrl –
relayStateUrlParam –
enableMetadataEndpoint – Ja
useInternalLogoutPage – Ja
allowKeepAlive – Nej
logoutText –
shouldNestRelayState – Nej
shouldPost – Nej
shouldDecodeRelayState – Nej

spMetadata

name – https://play.lnu.se
host – play.lnu.se
relayState – /
nameIdFormat – Transient
certificate – Hör med IT
privateKey – Hör med IT

idPMetadata

host – https://idp.lnu.se/idp/shibboleth
issuer – https://idp.lnu.se/idp/shibboleth
name – https://idp.lnu.se/idp/shibboleth
certFilePath –
certFileContent – hör med IT

displayName

Tom

attributes

userIdAttribute – urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1
firstNameAttribute – urn:oid:2.5.4.42
lastNameAttribute – urn:oid:2.5.4.4
emailAttribute – urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

defaultRole

allowDefaultRole – Ja
*role’ – viewerRole

roleAttributes

Här sätter man rollerna för KMS. Det går att lägga till enskild användare med användarnamn@lnu.se. viewerRole som studenterna har ger begränsad tillgång och de kan bara titta på video via KMS.

attributevaluerole(kommentar)
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9student@lnu.seviewerRole
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9employee@lnu.seprivateOnlyRole
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9cdipe@lnu.seunmoderatedAdminRole(Peter Diedrichs som ägare)
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9phaiped@lnu.seunmoderatedAdminRole(Peter Häggstrand som förvaltare)

ansi222@lnu.seprivateOnlyRole(tillfälligt tillagd extern lärare)

Resten av inställningarna på sidan är orörda.

Scheduling

enabled – Ja
dateFormat – M, dS Y h:i a

Screencapture

Inte aktiv (ersatt av CaptureSpace)

Sidemymedia

enabled – Ja
limit – 20
showInCategory – Ja

Sideplaylists

enabled – Ja
limit – 10

Staticpages

Fasta webbsidor med information. Vi har text om LnuPlay och upphovsrätt/kopieringsavtal här.
enabled – Ja

Styling

Inte aktiv

Thumbnails

enabled – Ja
thumbnailsKsuId – 23450232
extensionWhitelist – jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff, png (lista över bildformat som tillåts)

Twitter

Inte aktiv

Userreports

enabled – Ja
mediaAnalytics – Ja
num_days – 30
page_size – 20

v2ui

Det nya gränssnittet från Kaltura.
enabled – Ja

Modules/category

categoryembed

enabled – Ja
enableEmbedOnByDefault – Ja
embedRoles – privateOnly, admin, unmoderatedAdmin
allowManagerOverride – Ja

categorymembers

enabled – Ja
preventAddingUsers – Nej
preventChangingRole – Nej
findGroupUserSuggestions – Nej
enableGroupActionMenu – Nej

categorymoderation

enabled – Ja

Modules/channels

Channelcategories

enabled – Ja

Channelembed

enabled – Ja
enableEmbedOnByDefault – Ja
embedRoles – viewer, privateOnly, admin, unmoderatedAdmin
allowManagerOverride – Ja

Channelmembers

enabled – Ja
preventAddingUsers – Nej
preventChangingRole – Nej
addMemberGuidelines – tom
showOfflineSyncOption – Ja
detachOnlyFromGroups – Nej
displayUserGroupAs – Audience
findGroupUserSuggestions – Nej
enableGroupActionMenu – Nej

Channelmoderation

enabled – Ja
forceModeration – Inga
moderationDefaultValue – Nej

Channelsubscription

enabled – Ja

Channeltopics

Inte aktiv

Modules/entryTypes

Audioentry

Inga ändrade inställningar

ImageEntry

Inga ändrade inställningar

Liveentry

enabled – Ja
multicastStreaming – Nej
dvrEnabled – Ja (gör så man kan spola tillbaka i livesändning)
recordingEnabled – Ja (spela in liveevent)
transcodingProfile – Passthrough
liveBroadcasterRole – Specific Users (bara vissa ges rätten att sända live. Listas nedan)
allowedUsers – Lista över tillåtna användare. Främst IKT-pedagogerna och mediaproduktionen (Här lägger du till de användare som ska ges rätten att köra livesändningar)
krecordUIConfId – 23450363

Quiz

enabled - Ja
quizPlayerId – 23450225 (speciell spelare anpassad för quizzar)
BSEPlayerId – 23450226

Videopresentations

enabled – Ja
sortMediaBy - name
kpwId – 23450329
kvpmDocUploadId – 23450331
kvpmCreationId – 23450332
playback – RTMP Streaming
embedSizes – 608x402, 580x446, 304x231

Webcast

enabled - Ja
sortMediaBy – name
expiryTime – 60

Youtube

Inte aktiv

ModulesCustom/core

Endast Native är aktiv här…

Native

Det här styr användandet av Kalturas app, KMS Go.
enabled - Ja
enableOffline – Ja
offlineFlavors

flavorIdname
2_Basic/SmallMobil Liten (640 x auto)
4_SD/SmallMobil stor (auto x 720)
6_HD/720Dator/surfplatta (auto x 720)
  • No labels